Bli frivillig!

Ved å jobbe som frivillig får du et innblikk i hvordan et stort arrangement gjennomføres, samtidig som du møter mange nye mennesker. Du skaper nye relasjoner og bygger et nettverk du kan få bruk for senere i livet samtidig som du får med deg flere gode erfaringer. Å være en del av et stort arrangement gir verdifull kompetanse. Åsaneløpet er avhengige av de frivillige for å klare å gjennomføre arrangementet, derfor er din innsats viktig!

Vi trenger hjelp til:

  • Rigging av arena
  • Løypevakter
  • Drikkestasjoner
  • Rydding
  • Sekreteriat
  • Startnummerudeling
  • Medaljeutdeling

Vi setter pris på de som vil jobbe som frivillig for oss.
Ta kontakt med oss på post(a)asanlopet.no