27/03/2020

På grunn av denne spesielle situasjonen vi er i nå, er det høyst usikkert på hva som skjer med Åsaneløpet 2020. Det kan være stor fare for at forbudet mot all organisert aktivitet vil bli utvidet for idretten og andre arrangement.  Spørsmålet er om vi skal satse på å arrangere løpet 21.mai eller flytte til høsten.

Vi kan ikke bare bestemme at vi kan flytter til høsten, da det allerede er terminlistefestet andre løp. Hordaland friidrettskrets jobber i disse dager på spreng for å finne løsninger til de arrangementene som nå er berørt og ønsker å flytte.

Har du som deltaker krav på refusjon av startkontingenten?

Ved avlysning så har deltakerne krav på å få hele eller deler av startkontingenten refundert. Dersom løpet blir flyttet og arrangert senere så har ikke deltaker krav på refusjon av startkontingenten. Ved avlysning vil klubbene som står bak arrangementene tape masse inntekter og også sponsorer.  Vi håper at de som har mulighet og lyst til å la hele eller deler av den innbetalte startkontingenten komme arrangøren til gode.

Vi  kommer med mer informasjon når friidrettskretsen har presentert løsninger. Vi regner med at i løpet av neste uke skal det være klart.

Vi takker for forståelsen og håper at vi får arrangert løp, slik at deltakere får konkurrert igjen.